Proč (ne)vstupovat do manželství?

Láska a vztahy

Důvody, proč lidé vstupují do manželství, se za posledních několik desetiletí podstatně změnily. Zatím co dříve byl hlavní motivací sex a založení rodiny, dnes převažují spíše jiné důvody. Očekávání ženicha a nevěsty mohou být různá – a to může být jeden z hlavních důvodů, proč téměř 50 % manželství v České republice končí rozvodem. Pokud přemýšlíte, jestli je pro vás manželství ta správná instituce, čtěte dále.

Co (ne)přináší manželství?

Finanční jistota

Manželství poskytuje páru větší finanční jistotu nejen po dobu trvání manželství, ale i po rozvodu. Manželstvím totiž vzniká společné jmění manželů. V případě rozvodu tak dojde ke spravedlivému vypořádání. Soud může přiznat také výživné na manžela či manželku. Pokud se rozjedete s druhem či družkou, nemáte jeden k druhému žádné vyživovací povinnosti. To může být velice problematické, a to obzvlášť pro ženy, které jsou po rozchodu třeba na mateřské nebo rodičovské dovolené a nemají jiný příjem. 

Manželství vás chrání také při smrti manžela či manželky, a to v podobě vdovského důchodu. Pokud nejste manželé, nárok na vdovský důchod nemáte. V případě soužití na psí knížku je problematické také dědické řízení. Zatím co při úmrtí manžela či manželky jste automaticky v první skupině dědiců vedle potomků zesnulého, v případě úmrtí druha či družky jste až ve druhé či třetí skupině, vždy až za potomky zesnulého. Zároveň musíte prokázat, že jste se zesnulým žili minimálně rok ve společné domácnosti.

Partnerská stabilita

Manželstvím vyjadřujete závazek jeden k druhému. Pokud vstupujete do manželství, prohlášením „ano” vyjadřujete svou vůli a ochotu společně čelit problémům a krizím, které dříve či později přijdou. Ostatně před svědky si máte slíbit lásku, úctu i věrnost v dobrém i zlém. Pocit stability je jedním z důvodů, proč lidé vstupují do manželství. Každý vztah prochází mnoha krizemi a problémy, a to ať jste či nejste manželé. Na každém vztahu se musí pracovat, aby mohl růst a zůstala v něm intimita a láska, a to i když prvotní zamilovanost vyprchá.  

Když spolu žijete na psí knížku, je snadné si při první větší hádce sbalit věci a rozejít se. Nemusíte se dohadovat před rozvodovým soudem ani se před nikým obhajovat, ostatně jste nikomu nic veřejně a před svědky neslíbili. Proto život na psí knížku volí mnohdy páry, které před závazkem upřednostňují osobní svobodu. Každá strana má ovšem dvě mince. Podléhat zkratovitým či impulzivním rozhodnutím nemusí být vždy nejlepší nápad. Nemalá část lidí rozchodu s ex partnerem později lituje. Obzvlášť, pokud jsou ve hře děti. Ty jsou často hlavní motivací, proč se vyplatí na vztahu pracovat, nebo navštívit partnerskou poradnu. 

Pokud jste se odcizili a máte pocit, že si nemáte co říct, je nejvyšší čas s tím něco udělat. Do této fáze se dostane mnoho párů. Rozchod či rozvod rozhodně není jediným řešením. Manželský slib a závazek jeden k druhému vám tyto těžké chvíle, kdy máte chuť to zabalit a začít znovu s někým jiným a někde jinde, může pomoci překonat. Zkrátka a dobře, než se manželský pár odhodlá k rozvodu s vědomím, kolik úsilí a času je to bude stát, horké hlavy někdy vychladnou a partneři spolu zůstanou. 

TIP: Řešení partnerské krize: Začněte nejdřív u sebe

Také samotný svatební rituál může být pro budoucí manžele důležitou životní lekcí a prostorem, jak otestovat jeden druhého. Kromě obřadu se se svatbou pojí celá řada dalších záležitostí, které je třeba zařídit – domluvit místo, vytvořit seznam hostů, vybrat svatební menu… A to může být kamenem úrazu. Pokud konfliktní situace společně vyřešíte, váš vztah zraje a posílí se vzájemné pouto. Zároveň víte, co od vašeho protějšku ve složitých situacích očekávat – podrží vás nebo potopí?

Stabilní zázemí pro výchovu dětí

Zatím co se v minulých dobách pohlíželo na svobodné matky i jejich děti skrz prsty, dnes se názory na založení rodiny, rodičovství a výchovu dětí v manželství mění. Průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění z roku 2014 odhalil, že pro 49 % dotázaných není uzavření manželství pro výchovu dětí důležité. 52 % dotázaných uvedlo, že jeden rodič může děti vychovat stejně dobře jako oba rodiče společně.

Přesto může mít manželství rodičů pro děti i rodinný život spoustu výhod – kromě jednoho společného příjmení je to větší stabilita vztahu rodičů a větší finanční jistota. V neposlední řadě je to předávání pozitivních vzorců – kde jinde než v rodině se dítě naučí, že spokojený vztah vyžaduje úsilí a stojí za to za něj bojovat?

Romantika

Bílé šaty, dort, družičky… Svatba je romantickým okamžikem, na který se obzvlášť něžnější pohlaví těší takřka od dětství. Ačkoliv je svatba jistě krásným a důležitým rituálem, neměla by být hlavní motivací, proč vstoupit do manželství. 

Svatba jako taková není instantním receptem na potíže ve vašem vztahu. Svatbou nepřivoláte zpátky ony pověstné motýlky v břiše, nevyřešíte vztahovou krizi a neproměníte pragmatického muže v zamilovaného romantika, který vám bude zpívat serenády. 

Svatba sama o sobě na vztahu obvykle nic nemění. Změnu musíte chtít oba a musíte na ní aktivně pracovat. Manželství je pouze nástrojem, který umožňuje vytvářet bezpečné prostředí pro sdílení intimity. Nic vám ale nespadne samo do klína. Nestačí říct před svědky „ano” s představou, že teď už máte do konce života vystaráno a na vztahu nemusíte pracovat.

Na druhou stranu, svatba může být krásným zpečetěním lásky, pokud jste si jistí, že chcete jeden vedle druhého zestárnout a chcete ve vztahu společně růst, a to v dobrém i zlém.  

Sex

Láká vás na manželství vidina pravidelného sexu? Pravidelný sex si stejně jako lásku nemůžete pojistit žádnou smlouvou. Intimní vztah a sex do manželství rozhodně patří a měly by být jeho nedílnou součástí, ne však hlavní motivací, proč uzavřít manželství. Pokud vstupujete do dlouhodobého vztahu, musíte počítat s tím, že projde v průběhu času celou řadou proměn. Velkými změna prochází také sexualita v manželství, a to nejen v důsledku stárnutí, ale také po narození dětí. Únava, vyčerpání, noční kojení nebo jen samotná přítomnost dětí ve vedlejším pokoji. To vše je pro intimní život rodičů velkou zkouškou. Jste připraveni čelit těmto vztahovým výzvám?

Autor: Jakub Žwak