Může vztah klapat navzdory rozdílnému náboženství?

Láska a vztahy

Říká se, že láska hory přenáší a nezná hranic. Mnoho šťastných párů potvrzuje, že díky vzájemné lásce a porozumění dokázaly překonat tak hluboký rozdíl, jako je odlišné náboženství. Na druhou stranu, existuje také mnoho párů, které odlišný pohled na víru nakonec rozdělil. Na co se připravit, pokud chcete randit s člověkem jiné víry, než je ta vaše? Může klapat vztah věřícího a ateisty? Zjistěte, jakým nástrahám a výzvám můžete ve vztahu čelit.

Rozdílná víra je vždycky výzva

V ČR se podle údajů z posledního sčítání lidu v roce 2021 hlásí k náboženství či víře necelých 19 % občanů. I když se stále většina věřících hlásí ke křesťanství, stoupá také počet lidí vyznávajících jinou víru – ať už jde o islám, judaismus, budhismus či jiné, nově vznikající druhy náboženství. Najít partnera stejné víry proto nemusí být vůbec jednoduché. Na rozdíl od dob minulých, kdy společnost vztah dvou lidí odlišné víry vůbec netolerovala, nebo na něj pohlížela skrz prsty, je dnes poměrně běžné, když tvoří pár například budhistka s ateistou nebo muslim s křesťankou.

Pravdou ale zůstává, že v otázkách víry může v páru vznikat spousta třecích ploch. Hned na počátku vztahu je dobré si vyjasnit, jak budete v budoucnu řešit výchovu dětí, jak budete přistupovat k otázce náboženství v každodenním životě a mnoho dalších důležitých věcí. 

6 tipů, jak zvýšit šance na úspěch vztahu

Prožít šťastný a naplněný život vedle partnera jiné víry není nemožné. Stačí se držet několika osvědčených pravidel, které jsou důležité v každém vztahu:

Vzájemný respekt a tolerance

V každém zdravém vztahu by měla být na prvním místě tolerance, vzájemný respekt a úcta jednoho k druhému. U párů s odlišným přístupem k otázkám víry to platí dvojnásob. Věřící partner by měl respektovat odlišný názor nevěřícího partnera a naopak. Debaty o víře by neměly sklouzávat k hádkám, čí názor je správný. Na prvním místě by měla být tolerance a snaha porozumět odlišnému pohledu na víru, smysl života či svět jako takový.

Nesnažte se jeden druhého přesvědčit o své „pravdě”. Vyhněte se také výhrůžkám rozchodem a jiným ultimátům, pokud váš partner nepřijme vaše názory nebo způsob života. Vztah založený na násilném vynucování si čehokoliv nebude nikdy fungovat.

Otevřená komunikace

Upřímnost a otevřená komunikace jsou dalším stavebním kamenem šťastného vztahu. Diskuze o náboženství by rozhodně neměla být tabu. Otevřená komunikace může pomoci prohloubit váš vztah a získat jiný úhel pohledu. Důležité je, aby diskuze mohla proběhnout v bezpečném prostředí, bez obav z nepochopení, výsměchu či odsouzení. 

TIP: 7 tipů, jak zvládnout hádky a zlepšit komunikaci ve vztahu

Komunikujte otevřeně o tom, co vaše či partnerova víra obnáší v každodenním životě a jak může ovlivnit váš vztah či rodinný život. Znát byste měli také své postoje k důležitým životním otázkám, jako je manželství, sex před svatbou, používání antikoncepce, založení rodiny a další. Pokud je váš protějšek v otázkách intimního sblížení před svatbou zdrženlivý, jste ochotní mít vztah bez sexu? Některá náboženství zakazují také používání antikoncepce nebo přerušovaný styk

Společné hodnoty

Víra je pro věřícího člověka jednou z velmi důležitých životních hodnot, přesto není jedinou hodnotou, kterou může se svým partnerem sdílet. Spojovat vás může láska k rodině a dětem, laskavost, spolehlivost, společný smysl pro humor, náhled na trávení volného času či výchovu dětí, kariéra, vzdělání nebo třeba společné životní cíle a představy o budoucnosti. Tyto společné hodnoty mohou tvořit pevné základy vašeho vztahu.

Kompromisy

V otázkách náboženství můžete narazit na mnoho třecích ploch. Společně byste si měli položit několik otázek: Jak budete slavit náboženské svátky? Budete pravidelně navštěvovat bohoslužby? Jak budete vychovávat děti? Povedete je od mala k víře, nebo jim necháte svobodnou volbu? Jak se zachováte v situaci, kdy budou chtít vaše děti místo návštěvy bohoslužby raději zůstat doma s partnerem? To jsou zásadní body, které byste si měli vyjasnit ideálně hned na počátku vztahu.

TIP: Proč (ne)dělat kompromisy ve vztahu?

Vzájemná podpora

Partneři by si měli být vzájemnou oporou a měli by se podporovat. Pokud chce partner navštěvovat pravidelně bohoslužby, měl by jej jeho nevěřící partner podpořit. Stejně to platí i naopak – pokud má nevěřící partner potřebu trávit neděle či jiné sváteční dny odpočinkem, koníčky nebo zábavou, neměl by ho věřící partner tlačit do praktikování náboženských zvyklostí, se kterými nesouzní.

Zároveň může být vstřícným gestem, pokud partneři najdou kompromis, jak trávit čas společně. Občas může nevěřící partner doprovodit věřícího na bohoslužbu nebo jiné akce, které pořádá společenství věřících. Jindy zase může věřící partner trávit neděli či jiný náboženský významný den třeba návštěvou společných přátel a rodiny, výletem, procházkou nebo jinou aktivitou, která se bude líbit vám oběma.

Společné cíle

Společné plány do budoucna, vize a cíle vám mohou pomoci překonat rozdílné názory a pohledy na otázky víry. Pokud ruku v ruce půjdete za svými společnými sny a cíli, může být váš vztah naplněný i přes odlišné náboženské vyznání. 

Nenašli jste kompromis? Buďte upřímní

A co když zjistíte, že se vaše postoje a názory natolik liší, že nedokážete najít žádný kompromis, který by byl přijatelný pro oba? Potom je lepší se čestně rozejít a vysvětlit partnerovi důvody, proč si myslíte, že by váš vztah neklapal. 

Nezůstávejte ve vztahu, který nemá budoucnost, jen abyste nebyli sami. Jakmile zamilovanost vyprchá a sundáte růžové brýle, můžete na váš vztah pohlížet úplně jinou optikou – ve vztazích je vždy důležité, aby byl v rovnováze rozum i cit. Nic se zkrátka nemá lámat přes koleno. Nevyšlo to tentokrát, vyjde to příště.

Možností, jak se seznámit, je v moderním světě spousta. Navštívit můžete například tematický speed dating, který zvýší vaše šance na úspěšné seznámení. Společný koníček nebo životní postoj je dobrým základem pro naplněný vztah. 

Autor: Jakub Žwak