7 tipů, jak zvládnout hádky a zlepšit komunikaci ve vztahu

Láska a vztahy

Hádky jsou přirozenou součástí každého partnerského vztahu. Problém nastává, když se stanou takřka denním chlebem a postupně ničí láskyplné pouto a důvěru mezi partnery. Naučte se s konflikty ve vztahu pracovat a zjistěte, jak vás hádky mohou posunout dál. Přečtěte si základní pravidla efektnivní kominikace ve vztahu a postupte na vyšší metu.

Komunikace – alfa i omega vztahu

Komunikace je alfou a omegou každého vztahu a klíčem k úspěšnému řešení hádek. Pokud vázne komunikace, narůstají neshody. Každý člověk je unikátní ve svých názorech a životních postojích. Konflikt nastává, když se vzájemně střetnou vaše odlišné názory, očekávání, potřeby, životní priority či hodnoty. 

I když jsou spory partnerů přirozené, mnoho párů nedokáže najít efektivní řešení konfliktu. A není divu, do vztahu si partneři přináší jiné vzorce chování a životní zkušenosti, které výrazně ovlivní jejich postoje i způsob komunikace. Roli může při hádce hrát také stres, únava, nejasná komunikace nebo zkušenosti z minulosti. Když se hádky kumulují, aniž by přinášely smysluplné řešení, v páru vzrůstá napětí a vznikají zbytečné problémy ve vztahu.

Časté hádky ve vztahu obvykle odráží nenaplněnou potřebu partnerů vyjádřit své pocity a někdy i obavy. Když vás partner nevnímá, nebo s vámi nekomunikuje, rostou v páru pocity napětí, flustrace a nepochopení, které mnohdy vyústí v nespokojenost ve vztahu

TIP: Řešení partnerské krize? Začněte nejdříve u sebe

Dříve či později se začnete sami sebe ptát: „Proč mě ignoruje? náš vztah smysl nebo už jde o přechozený vztah?” A právě z tohoto bodu zbývá jen krůček k rozchodu. Jak s konflikty ve vztahu pracovat, abyste našli ztracenou rovnováhu?

  • Zůstaňte klidní 

I když to není vždy jednoduché, snažte se při výměně názorů zůstat klidní a nezvyšujte hlas. Zjitřené emoce, křik a výbuchy hněvu nevedou k efektnímu řešení sporu. Pro vztah je zničující, když váš protějšek začne pod návalem vašich emocí přemýšlet: Jak jednat s hysterkou nebo cholerikem?”

  • Naslouchejte

Naslouchejte vašemu partnerovi, abyste věděli, co vám potřebuje sdělit. Neskákejte svému protějšku do řeči a nechte jej, aby dořekl svou myšlenku. Pokud si nejste jistí, jak své sdělení myslel, zeptejte se a nedělejte ukvapené závěry. Možná svá slova partner myslel jinak, než vyzněly. Nepodložené doměnky či překrucování slov napáchají ve vztazích zbytečné škody a ničí vzájemnou důvěru.

  • Buďte otevření a upřímní

Nejvíce vás v řešení konfliktů posune upřímná, citlivá a respektující komunikace. Vyjadřujte své pocity a myšlenky tak, jak je uvnitř sebe samých cítíte. Volte však správná slova, nepoužívejte ironii, urážky, nadávky, vulgární slova ani se nesnižujte k obviňování. Místo výčitek a obviňování partnera mluvte o sobě a svých pocitech: „Cítím, že… Potřebuji, abys…”

  • Neodbíhejte od tématu

Držte se při hádce jádra věci. Nevytahujte staré záležitosti nebo témata, která s aktuálním problémem vůbec nesouvisí. 

  • Hledejte kompromis

Snažte se najít společný bod, který bude přijatelný pro oba. Hádky nemůžete vyhrát, protože ve funkčním vztahu není vítězů ani poražených. Cílem je dosáhnout dohody, se kterou budete nakonec spokojeni oba dva.

  • Dejte si „timeout”

Pokud hádka nabírá grády, jste v silných emocích a hrozí, že padnou slova, kterých byste později litovali, dopřejte si čas na oddech. Ukončete hádku s tím, že další debata bude pokračovat ve chvíli, kdy se vám podaří zklidnit rozbouřené emoce i mysl. 

  • Zvolte správné místo a čas

Správné načasování je při partnerské hádce velice důležité. Nemá smysl vést spor s partnerem, pokud jste ve stresu, unavení, podráždění nebo spěcháte třeba do práce. Neméně důležité je také vhodné místo. Nehádejte se v obchodě, v restauraci ani na jiném veřejném místě, kde vás sleduje spousta zvědavých očí. Vyhněte se také hádkám před dětmi, které jsou na spory rodičů velice citlivé a mohly by je negativně poznamenat. Vyhraďte si čas a místo, kdy se k problému vrátíte a budete mít prostor vše vyřešit v klidu, bez stresu a nechtěných svědků. 

  • Smiřte se

Po hádce je důležité umět se omluvit, pokud jste udělali chybu, byli nespravedliví, nebo vyřkli slova, která vašeho partnera ranila. Naučte se také odpouštět, protože nikdo není dokonalý a každý občas šlápne vedle. Omluvy i odpuštění utužují vztah a posilují vzájemné pouto i důvěru mezi partnery.

Hádky umožňují páru růst

I když hádky vnímáme většinou negativně, mohou vést k hlubšímu porozumění a zlepšení vzájemné komunikace. Využijte výměnu názorů jako příležitost, jak se dozvědět více o sobě i o svém partnerovi. Přemýšlejte také o tom, co hádku vyvolalo, a jak můžete podobnému konfliktu v budoucnu předejít. Některé hádky jsou nutné, jiné malicherné a zbytečné – těm druhým se raději vyvarujte.

Při výměně názoru se nenechte strhnout emocemi a myslete na to, že jediným klíčem k úspěšnému řešení konfliktů je komunikace, respekt a ochota pracovat sám na sobě. Naučte se konflikty řešit konstruktivně a bez zbytečných emocí, abyste mohli ve vztahu růst společně. 

Autor: Jakub Žwak