Manipulátor ve vztahu: Jak poznat manipulátora a jak se bránit manipulaci?

Láska a vztahy

Základem zdravého vztahu je důvěra, vzájemný respekt a podpora. Ve vztahu s manipulátorem tyto důležité aspekty chybí. Manipulátor útočí na pocity, myšlení, chování i sebevědomí svého protějšku, aby dosáhl svých cílů. Prozradíme vám, co je to manipulace, jak poznat typické znaky manipulace ve vztahu, a poradíme, jak se bránit manipulaci.

Manipulátor touží po moci a plné kontrole

Manipulátor je sobec, který klade své potřeby nad potřeby ostatních. Nezajímá ho váš názor ani vaše potřeby, a proto neváhá použít manipulativní techniky, které mu pomohou prosadit svou. Manipulátor snaží svou „oběť” oslabit tak, aby nad ní získal převahu. K tomu využívá různé taktiky a typy manipulace, které nemusí být na první pohled zjevné, a proto je oběť mnohdy dlouhou dobu neodhalí, nebo neví, jak se jim bránit. Nejčastěji manipulátor útočí na pocity – snaží se vyvolat pocit viny, stud a jiné negativní emoce, kterými vás zažene do kouta. Používá také mimoslovní gesta, manipulativní věty, mění tón hlasu nebo výraz obličeje. Manipulátora prozradí určité typy chování, jako je:

Potřeba neustálé kontroly

Kde jsi? S kým jsi? Proč si tím člověkem píšeš? Pro manipulátora je typická potřeba neustálé kontroly nad vaším životem. Typické je také bombardování smskami a telefonáty, pokud se vydáte někam bez něj. 

Emoční vydírání

Proč mě tak trápíš? Tohle bys nikdy nemohl/a udělat, pokud by ti na mě záleželo. Jestli tam půjdeš, je mezi námi konec! To jsou typické věty manipulátora. Emocionální vydírání a snaha o vyvolání pocitu viny patří mezi oblíbené taktiky manipulace. Pokud neuděláte, co chce manipulátor, dočkáte se výčitek, zastrašování, výhrůžek nebo klidně dojemných scén s pláčem a vydíráním.

Izolace od rodiny a přátel

Nechci, aby ses s tím člověkem stýkal/a. Proč mě tu necháváš zase o samotě? Tví rodiče se bez tebe klidně chvilku obejdou. Vztahový manipulátor se vás pod různými záminkami bude snažit izolovat od vašich přátel i rodiny. Nechce, abyste se nechali ovlivňovat svým okolím, protože vás chce mít plně pod kontrolou.

Shazování a kritizování

Ty jsi ale citlivka! To nemůžeš aspoň jednou udělat něco správně? Manipulátor záměrně hledá důvody, jak vás zesměšnit a ponížit. Kritizuje vás i za maličkosti a snaží se srazit vaše sebevědomí, aby vás mohl lépe ovládat. 

Gaslighting

Je to jen tvoje vina! Jsi úplný blázen, patříš do blázince! Beze mě bys byl/a úplná nula! Gaslighting je oblíbeným nástrojem jedinců s poruchou osobnosti – narcisů, psychopatů, egocentristů či sociopatů. Jejich snahou je oběť znejistit, zesměšnit, zpochybnit její zdravý rozum a schopnost úsudku, vyvolat pocit méněcennosti, a tím posílit závislost na manipulátorovi. Mezi typické projevy gaslightingu ve vztahu patří také překrucování faktů, pomluvy, opakované lhaní nebo pasivně-agresivní chování. 

Manipulátor vás dokáže srazit na kolena

Život s manipulátorem není a nebude jednoduchý. Nezáleží na tom, jestli je ve vztahu manipulátor muž nebo žena. Láska, vztahová pohoda a často i sebevědomí člověka, který žije s manipulátorem, dostává pořádně na frak. Dojít může až k psychickému zhroucení oběti. Svého jednání si přitom manipulátor nemusí být vědom. Vzorce chování mnohdy odkoukáme ve svém nejbližším okolí a nevědomky je přijímáme za vlastní. Manipulátor v rodině – může to být otec, matka nebo jiní příbuzní – může ovlivnit vývoj dítěte a jeho budoucí chování k partnerovi. Psychické týrání ve vztahu může člověk, který vyrostl s manipulátorem, vnímat jako běžné, protože ho buďto sám zažil, nebo byl jeho svědkem. 

Pokud víte, že s vámi partner manipuluje, jasně se proti takovému chování vymezte. Zkuste si promluvit a najít společné řešení. Pomoci může kvalitní terapeut, který dokáže rozklíčovat, z čeho sklony k manipulaci ve vztahu pramení i jak se ze zažitých vzorců chování vymanit. Pokud manipulátor své chování zlehčuje nebo popírá, svaluje vinu na vás a nechce problém řešit, bývá obvykle jedinou možností ze vztahu odejít. 

TIP: Jak odejít ze vztahu a vyrovnat se s rozchodem?

Připravte se na to, že rozchod s manipulátorem nebude jednoduchý. Nejspíš se vás bude snažit znejistit a zmanipulovat urážkami, výčitkami a zesměšňováním. Nenechte si namluvit, že si nikoho lepšího nemůžete najít, nebo že si bez něj či bez ní v životě neporadíte. Na každého člověka někde čeká jeho spřízněná duše, která vás bude milovat a vnímat jako rovnocenného partnera. A když se nemáte kde seznámit? Nevadí, přijďte na naše seznamovací večery v Praze. Za jeden večer potkáte tváří v tvář hned několik nezadaných protějšků, kteří touží po vážném vztahu.

Autor: Jakub Žwak