Polyamorie: Nevěra nebo novodobý otevřený vztah?

Láska a vztahy

Zatím co některé páry vyznávají ryze monogamní vztahy, pro jiné je cestou ke spokojenosti vztah se dvěmi či více partnery najednou. Polyamorie je v Česku poměrně nové a kontroverzní téma, které budí silné vášně a emoce. Jedni polyamorii považují za nevěru, druzí za novodobý model partnerských vztahů. Jaké výhody a nevýhody pro vás může mít otevřený vztah s více partnery?

Nevěra, otevřený vztah nebo polyamorie?

Co je polyamorie a jak se liší od nevěry nebo polygamie? Pokud svého partnera potají podvádíte s někým jiným, jde o nevěru. Polyamorní vztahy jsou naopak založené na důvěře a upřímnosti. Všichni zúčastnění o sobě navzájem vědí a často své city neskrývají ani před okolím. Na rozdíl od klasické bokovky” nebo otevřeného vztahu nejde výhradně o uspokojení sexuálních potřeb mimo manželství, ale o budování láskyplného partnerského vztahu s dalším člověkem. Zatímco některé polyamorní páry udržují s jinými partnery pouze romantický vztah bez sexu, jiné si intimní sblížení neodpírají. Polyamorie nemá jasně daná pravidla a vždy záleží na vzájemné domluvě zúčastněných. 

Polyamorie rozeznává pojmy polyandrie (mnohomužství), polyginie (mnohoženství) či polygamie (mnohomanželství). Polygamie v ČR není přípustná, jeden člověk nemůže mít podle našeho právního řádu souběžně více manželů či manželek. 

Když jeden partner nestačí…

Jak se ukázalo, polyamorický vztah není výhradní doménou mladé generace. Po důvěrném vztahu s více partnery touží také starší manželské páry, které se s příchodem nového trendu otevírají dalším možnostem. Anebo zkrátka chtějí po letech legitimizovat své utajované milenecké vztahy

Polyamorie a touha sdílet svůj život s více partnery existovala vždy, v minulých dobách však stála za hranou toho, co bylo společensky a nábožensky přijatelné. Ani dnes to lidé žijící v polyamorii nemají jednoduché. Často ve svém nejbližším okolí nebo v rodině naráží na nepochopení nebo dokonce odsouzení. 

Novodobý fenomén polyamorie v současnosti otřásá společností a je tématem mnoha nových filmů a dokumentů. Pokud o polyamorii uvažujete, podívejte se na dokument Šťastně až navěky dokumentaristky Jany Počtové, který vykresluje skutečné radosti a trápení párů žijících v polyamormních vztazích. Za zhlédnutí stojí také film Hranice lásky režiséra Tomasze Wińskeho, který se dotýká tématu otevřených vztahů, swingers a polyamorie. 

Nová doba, nová pravidla?

Podle Daniela Saynta, zakladatele New Society for Wellness, stojí za legitimizací polyamorních vztahů především mileniálové. Generace současných třicátníků si uvědomuje chyby, kterých se dopustili jejich rodiče. Vnímají, že monogamie v mnoha vztazích nefungovala a nefunguje, a proto hledají nové cesty a způsoby, jak fungovat v partnerských vztazích jinak a lépe. Otevřenosti více vztahům nahrávají také moderní seznamovací aplikace, které umožňují rychlé seznámení s dalšími vhodnými partnery. 

Na druhou stranu, otevřenost ke vztahům s více lidmi současně nemusí znamenat, že bude váš život šťastnější nebo naplněnější. V mnoha případech je tomu právě naopak. 

Polyamorie, žárlivost a nedůvěra ve vztahu

Když ji miluješ, není co řešit? Tohle pořekadlo v partnerských vztazích naráží na své mantinely. Polyamorní vztah rozhodně není pro každého. Funguje pouze v případě, kdy se pro něj svobodně rozhodnou všichni zúčastnění. Vyžaduje schopnost otevřené komunikace a tolerance. Pokud se pod nátlakem nebo citovým vydíráním partnera necháte zahnat do kouta, postupně se mezi vás vkrade nedůvěra ve vztahu, žárlivost a vztah se nejspíš dříve či později rozpadne. Je totiž těžké zachovat chladnou hlavu, když váš protějšek tráví čas na romantické večeři s někým jiným, kdežto vy sedíte sami doma a snažíte se zahnat splín a černé myšlenky lahví vína a přepínáním programů na Netflixu. 

Je vůbec možné milovat více partnerů současně? Dokážete se přenést přes to, že váš protějšek udržuje milostný vztah s jinými lidmi? Na to si musíte odpovědět sami. Nenechte se nutit do něčeho, s čím v hloubi srdce a duše nesouzníte. Pravidla fungujícího vztahu nejsou univerzální, vytváříte je vy sami. V základních věcech a pohledech na život, jako je polyamorie nebo monogamní vztah, představy o společné budoucnosti, svatbě a dětech, by se pár měl shodovat. Méně zásadní otázky vašeho vztahu jsou už spíše o vzájemném kompromisu.  

I když je každý rozchod bolestný, lepší je nefunkční vztah čestně ukončit, než se trápit. Dříve či později do vašeho života vstoupí jiný člověk, který bude v životě vyznávat stejné hodnoty jako vy. Pokud se bojíte, že byste zůstali sami, vyjděte štěstí naproti. Na seznamovacích večerech v Praze potkáte spoustu nezadaných mužů a žen, kteří touží po vážném vztahu. Přijďte se pobavit, seznámit a třeba i zamilovat. 

Autor: Jakub Žwak