Jak dopadla seznamovací procházka na Petříně

Reporty z našich seznamovacích akcí

Doba, kdy jsme museli dlouhé měsíce sedět doma je snad na dobro pryč a doufáme, že se nikdy nevrátí. Venku už se mohou scházet menší skupinky, a tak jsme uspořádali seznamovací procházku. Měla veliký úspěch! 

Sešli jsme se na Újezdu. Na začátku proběhla krátká prezence, účastníci se prokázali testem na covid-19 nebo očkováním a pak již nic nebránilo tomu, abychom mohli volným krokem zamířit k soše K. H. Máchy a několika krásným vyhlídkám, které Petřín nabízí. 

Sešlo se nám celkem 10 účastníků. Atmosféra byla uvolněná, nikdo nebyl nervózní a pokud někdo trochu pochyboval, jestli se na seznamovací procházce bude cítit dobře, všechny obavy se rychle rozptýlily.

Sympatie mezi účastníky byly vidět na první pohled, což potvrdilo i vzájemné předání kontaktů, které proběhlo anonymně a to tak, že každý účastník do svého připraveného formuláře zakroužkoval osobu, se kterou by si rád vyměnil kontakt a pokud byli sympatie vzájemné, došlo k výměně emailu.

Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na viděnou na jedné z našich dalších akcí. Na připravované akce se můžete podívat zde: Seznamovací akce.

Nakonec ještě krátká recenze, kterou nám zaslala paní Dáša:

Procházka Petřínem supr, vyšlo i počasí. A za mě je osobní kontakt velmi důležitý za pár vteřin i pohledem, řečí těla, gesty máte jasno.
Možná to napoprvé nevyjde,
tak třeba příště

Autor: Martina Žwak